Reaktiivinen koira

Nykyään kuulee usein puhuttavan reaktiivisesta koirasta. Se usein koetaan huonona piirteenä, mutta se voi olla hyvää tai huonoa reagointia. Reaktiivisesta on tullut ”muotisana”, vaikka usein ei edes ymmärrettä mitä se tarkoittaa koirankäsittelyssä.

Koska olet eksynyt sivulleni niin sinun koiran reaktivisuus on vähän häiritsevää tai selkeästi negatiivista.

Miten se ”ei-toivottu” reaktiivuus näkyy, ja miten sellaista koiraa hallitaan? Siihen vastataan proaktiivisella toimintatavalla eli tukahdutetaan reaktiivisuus, ennen kuin se ehtii esiin tai heti alkuunsa. Ei anneta tunnetilan nousta taivaisiin, vaan pidetään se mahdollisimman alhaalla eri hallintakeinoilla ja omistajan selkeällä ohjauksella.

Negatiivisesti esiintyvässä reaktiivisessa toimintatavassa, koira reagoi jatkuvasti ulkopuolelta tuleviin ärsykkeisiin. Ärsykkeitä on ne, jotka nostattaa koiran tunnetilaa ja mihin koira reagoi negatiivisesti. Silloin omistajan tulisi alkaa välittömästi toimimaan proaktiivisesti!

Mitä tarkoittaa proaktiivisuus?

PROAKTIIVISUUS on aktiivista ja aloitteellista toimintaa omistajan taholta, jossa omistaja ennakoi koiran toimintaa tulevassa tilanteessa. Reagoit itse ennen koiraa tilanteisiin eli teet aloitteen siitä miten haluat viedä tilanteen läpi. Et jää odottamaan koiran reaktiota ja ei-toivotun reagointitavan esiin pulpahtamista.

REAKTIVISUUS on vaistomaista toimintaa koiralle, jossa olosuhteet ja niihin liittyvät nähdyt ja kuullut ärsykeet ohjaa koiraa. Reaktiivisessa moodissa koira ärsyyntyy, ahdistuu, turhautuu, rähisee, pakenee, hyökkäilee, puree ja välttelee kaikenlaista kontaktia jne. eli koira kokee taistelevansa olosuhteita vastaan. Jatkuvassa reaktiivisessa moodissa eläminen on pelkkää ”tulipalojen sammuttelua”. Jotta tuo voitaisiin välttää, on ehdottoman tärkeää osata hallita koiraa toimimalla proaktiivisesti oikein.

Siedätys asioihin ei onnistu, jos koiran tunnetila on selkeästi kohonnut, koska koira ei keskity ja on ns. poistunut kuuluvuusalueelta. Koiralle pitää osata luoda tilannetajua ja opettaa käsittelemään näkemäänsä. Se ei onnistu, jos koiran annetaan toteuttaa reaktiivista käytösmalliaan, siksi ne ”tulipalot” pitää omistajan osata sammuttaa heti alkuunsa. Ajoitus ja omistajan täysin oikea toimintatapa ovat kaiken A ja O. Omistajan ennakointi on heräte koiralle, että tilanne päällä. Jos herätät koiran sammuttaaksesi sen niin pitää tietää miten se tapahtuu.

Itse opetan omistajille proaktiivista toimintatapaa. Omat toimintatapani on hyvin pragmaattinen eli käytännönläheinen, perustuen 15-vuoden kodinvaihtaja-ja ongelmakoirakokemukseen sekä koirien laumakäyttäytymiseen.